Inloggen

Welkom op vivare-thuiswerkplek.nl; de plek waar je alle benodigdheden voor je thuiswerkplek kunt bestellen.

Bezoek je voor de eerste keer deze shop?
Klik dan op "wachtwoord vergeten", dan kom je bij een scherm om je account door middel van het invullen van je gebruikersnaam te activeren. Hierna ontvang je een email om je wachtwoord zelf in te geven en kun je aan de slag!

Login
Wachtwoord vergeten?
Thuiswerkplek.nl, gevestigd aan Pascalweg 4, 6662 NX Elst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https: www.vivare-thuiswerkplek.nl
Pascalweg 4
6662 NX Elst
0481-366529

Mevrouw G.C.M. van Dee van Ingen is de Privacy Officer van Thuiswerkplek.nl is te bereiken via g.vandee@atmr.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Thuiswerkplek.nl verkrijgt je persoonsgegevens van opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening aan opdrachtgever. Verder verwerkt Thuiswerkplek.nl je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer (optioneel);
 • Bij welke werkgever je werkzaam bent;
 • Gegevens over de inhoud en het verloop van je bestelling;
 • Je surf en klikgedrag op de website (zie cookieverklaring)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via g.vandee@atmr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Doeleinden en grondslag:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Thuiswerkplek.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • het faciliteren van een thuiswerkplek;
 • het afhandelen van je bestelling;
 • het uitvoeren van afspraken met betrekking tot je bestelling;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • het zorgdragen voor de bezorging van je bestelling;
 • Optioneel: opstellen anonieme rapportages/analyseren op verzoek van werkgever.

De AVG kent 6 rechtsgeldige grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens.

Thuiswerkplek.nl verwerkt deze persoonsgegevens ter uitvoering van de rechtstreekse relatie met betrekking tot de bestelling die je hebt geplaatst.
Daarnaast verwerkt Thuiswerkplek.nl deze persoonsgegevens omdat zij daar gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals:
 • Het kunnen faciliteren van thuiswerkplekken voor medewerkers;
 • Het uitvoeren van de dienstverlening richting de opdrachtgever; 
 • Het bieden van een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening;
 • Het verbeteren van de dienstverlening;
 • Het beschermen van haar financiële belangen;
 • Het kunnen informeren over haar dienstverlening en het verloop van je bestelling.

Indien Thuiswerkplek.nl haar verwerking baseert op toestemming zal zij hier afzonderlijk om vragen. Toestemming kan gegeven worden door een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting. De toestemming moet uitdrukkelijk zijn. Uitdrukkelijke toestemming geef je door het bevestigen van deze policy en het invullen van de gevraagde gegevens. Toestemming kan ook weer worden ingetrokken. Dat moet net zo gemakkelijk gaan als het geven van de toestemming. Vanzelfsprekend kunnen de gegevens in geval van een lopend contract niet verwijderd worden.


Bewaartermijn van jouw persoonsgegevens:

Thuiswerkplek.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten.


Delen van persoonsgegevens met derden:

Thuiswerkplek.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Thuiswerkplek.nl kan je persoonsgegevens verstrekken aan Derksen Verhuizingen B.V. Deze partij verzorgt de logistieke afhandeling van jouw bestelling voor een thuiswerkplek. Denk aan het gereed maken van je bestelling met een pakbon met jouw bestelling en adresgegevens of het opnemen van contact over de bezorging.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Thuiswerkplek.nl gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van bovengenoemde rechten of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar g.vandee@atmr.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, willen wij jou vragen om het verzoek te doen vanuit het e-mail adres waarmee de bestelling van de thuiswerkplek is gedaan inclusief de mail van de geplaatste bestelling als bijlage. Thuiswerkplek.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Thuiswerkplek.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.